Mediatraining, consultancy en dagvoorzitterschap

– Ministerie van Defensie
– Menzis
– Eneco
– GasTerra
– TenneT
– Halt Nederland
– RIVM, Bilthoven
– Trimbos Instituut, Utrecht
– Universiteit Maastricht (UM)
– MERLN (UM)
– Provincie Limburg
– Tactus, Deventer
– Universiteit Twente, Enschede
– Verwey-Jonker Instituut
– NVM
– STER, Hilversum
– Ministerie EL & I
– Hubrecht Institute
– Media-Academie, Hilversum
– Universitair Medisch Centrum Groningen
– MST Ziekenhuisgroep
– Havenziekenhuis, Rotterdam
– Instituut Mira, Enschede
– Tactive b.v.
– KWR b.v., Nieuwegein
– Eursafety, Europese Unie
– HTSR, Enschede
– IMPACT, Enschede
– S-Pulse, Europese Unie
– BioEnergy to Overijssel (BE2.O)
– Aedes
– BTG Biomass Technology b.v.
– IBIS Technologies b.v.
– Sigma Screening b.v.
– Nocitrack b.v.
– Life Sciences Fund Amsterdam b.v.
– Twente Technology Fund b.v.
– Vereniging Eigen Huis
– Health Valley
– Professional Learning & Development
– Pact Public Affairs b.v.
– Korzo
– Strijkkwartet Biennale Amsterdam SQBA
– Movement On The Ground
– Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid
– Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
– Koninklijke Marine
– RegMed XB

Films

– Wetlands International
– Bureau Biosecurity
– WWF-Indonesia
– Care-Indonesia
– BOS Foundation
– Wetlands International
– Ministerie van I & M
– Ministerie van VROM
– Ministerie van BZK
– RIVM, MOD
– RIVM, Academy
– Centrum voor Bevolkingsonderzoek
– Instituut Mira, Enschede
– Kennispark Twente
– Technische Geneeskunde, Enschede
– Universiteit Twente
– KWR, Nieuwegein
– Universitair Medisch Centrum Groningen
– Universiteit Maastricht
– Roessingh, Enschede
– Universiteit Maastricht
– CMI, Center for Medical Imaging
– Energie Data Services Nederland
– SigmaScreening (AMC)
– Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid

Mediatraining

– Wetenschappers
– Topbestuurders van bedrijven en non-profitinstellingen
– Managers
– Communicatie-professionals
– Advocaten

Onderwijs en coaching aan professionals

– Presentatie- en communicatietrainingen
– Persbericht schrijven
– (pre-)Masterclass journalistiek Media-Academie
– Regietrainingen
– Interview-training (1op 1)
– Gastcollege School voor Journalistiek, Utrecht
– Werkcolleges Universiteit Twente
– Opleiden wetenschapsredacteuren