Portfolio

mediatraining, consultancy en dagvoorzitterschap
- Ministerie van Defensie
- Menzis
- Eneco
- GasTerra
- TenneT
- Halt Nederland
- RIVM, Bilthoven
- Trimbos Instituut, Utrecht
- Universiteit Maastricht (UM)
- MERLN (UM)
- Provincie Limburg
- Tactus, Deventer
- Universiteit Twente, Enschede
- Verwey-Jonker Instituut
- NVM
- STER, Hilversum
- Ministerie EL & I
- Hubrecht Institute
- Media-Academie, Hilversum
- Universitair Medisch Centrum Groningen
- MST Ziekenhuisgroep
- Havenziekenhuis, Rotterdam
- Instituut Mira, Enschede
- Tactive b.v.
- KWR b.v., Nieuwegein
- Eursafety, Europese Unie
- HTSR, Enschede
- IMPACT, Enschede
- S-Pulse, Europese Unie
- BioEnergy to Overijssel (BE2.O)
- Aedes
- BTG Biomass Technology b.v.
- IBIS Technologies b.v.
- Sigma Screening b.v.
- Nocitrack b.v.
- Life Sciences Fund Amsterdam b.v.
- Twente Technology Fund b.v.
- Vereniging Eigen Huis
- Health Valley
- Professional Learning & Development
- Pact Public Affairs b.v.
- Korzo
- Strijkkwartet Biennale Amsterdam SQBA
- Movement On The Ground
- Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid
- Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
- Koninklijke Marine
- RegMed XB
 

films
- Wetlands International
- Bureau Biosecurity
- WWF-Indonesia
- Care-Indonesia 
- BOS Foundation 
- Wetlands International
- Ministerie van I & M
- Ministerie van VROM
- Ministerie van BZK
- RIVM, MOD
- RIVM, Academy
- Centrum voor Bevolkingsonderzoek
- Instituut Mira, Enschede
- Kennispark Twente
- Technische Geneeskunde, Enschede
- Universiteit Twente
- KWR, Nieuwegein
- Universitair Medisch Centrum Groningen
- Universiteit Maastricht
- Roessingh, Enschede
- Universiteit Maastricht
- CMI, Center for Medical Imaging
- Energie Data Services Nederland
- SigmaScreening (AMC)
- Kennisplatform Veehouderij en Humane Gezondheid
 

mediatraining
- wetenschappers 
- topbestuurders van bedrijven en non-profitinstellingen
- managers
- communicatie-professionals
- advocaten

onderwijs en coaching aan professionals
- presentatie- en communicatietrainingen 
- persbericht schrijven
- (pre-)masterclass journalistiek Media-Academie
- regietrainingen
- interview-training (1op 1)
- gastcollege School voor Journalistiek, Utrecht
- werkcolleges Universiteit Twente
- opleiden wetenschapsredacteuren 

 Resultaten en referenties beschikbaar op aanvraag